INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ 

APIE JUS

 

LIDL Lietuva rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. 

1.    Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 
Mes esame: LIDL Lietuva;
Mūsų įmonės kodas yra: 111791015;
Mūsų adresas: Viršuliškių sk. 34 – 1, LT-05132 Vilnius

3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?
Mes norime filmuoti reklamą mūsų parduotuvėje, kuri bus panaudota bendrovės viešinimo tikslu. Kadangi reklama bus filmuojama parduotuvės darbo metu, Jūs galite pakliūti į filmavimo lauką, dėl ko mes galime rinkti, naudoti ir saugoti Jūsų asmens duomenis.

4.    Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Jūs mums neprivalote pateikti jokios informacijos. Nenorėdami, kad Jūsų atvaizdas būtų panaudotas mūsų reklamose, prašome Jūsų neiti į filmuojamas parduotuvės vietas. Pažymime, kad nesiekiame filmuoti Jūsų, tačiau apsipirkdami mūsų parduotuvėje, galite patekti į filmavimo lauką.

5.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą savo patalpose filmuoti reklamas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

6.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

7.    Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

8.    Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
Informacija apie Jus gali būti perduodama:
•    Mūsų paslaugų teikėjams – IT, rinkodaros specialistams, prisiimantiems įsipareigojimus dėl perduodamų duomenų saugumo;
•    Socialinių tinklų platformoms, pvz.: Facebook, Instagram ir pan.

9.    Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) ribų?
Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodama.

10.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją apie Jus saugosime iki reklaminės kampanijos pabaigos, prognozuojama reklaminės kampanijos trukmė iki 2019 – 09 – 30, taip pat video klipai bus naudojami ir viešai prieinami Youtube, Facebook, Instagram bei kitose socialinėse platformose neribotą laikotarpį.

11.    Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
•    Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
•    Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
•    Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
•    Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12.    Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į mus el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt

 

Gravitas Partners, UAB

  • Grey LinkedIn Icon

T: +370 5 210 7232

E: info@gravitas.lt

Privatumo politika

Totorių g. 5-3, Vilnius, Lietuva

LT-01121

© Gravitas Partners, 2018